Techniek

Lauryssen techniek heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het installeren en onderhoud van de verschillende technieken. Als klant heeft u de keuze om enkel de techniek op zichzelf of ook de nodige hulpapparatuur door ons laat installeren. Door te kijken wat werkelijk nodig is, komen we tot een betaalbare techniek die voldoet aan de vraag van de klant.

Daarnaast zetten wij sterk in op het onderhoud van de geleverde technieken. Door met korte lijnen te werken en onderhoud in eigen beheer uit te voeren, trachten we tot klantgerichte oplossing te komen.

Contacteer ons

DECANTEERCENTRIFUGE

In een decanteercentrifuge wordt door middel van middelpuntvliedende kracht de vaste stof en het water van elkaar gescheiden. Praktisch werkt de decanter met een roterende trommel waarin een schroef met een differentieel toerental zit die de vaste stoffen richting één zijde van de decanter voert. Om het scheidingsresultaat te versterken, kan ervoor gekozen worden om polymeren toe te voegen.

 

De decanteercentrifuge is toepasbaar op verschillende stromen; mest, digestaat, afgeleide stromen uit de voedingsindustrie, (waterzuivering)slib,…

 

Lauryssen techniek beschikt over een mobiele decanter waarmee op locatie de haalbaarheid van deze techniek kan getest worden. Verder kan de decanter verhuurd worden om uw vloeibare stromen tijdens panne, onderhoud of piekmomenten te scheiden.

SCHROEFPERS

Een schroefpers of vijzelpers is een eenvoudige techniek die voorzien is van een zeef en een schroef. De vloeibare fractie gaat door de zeef en de vaste stoffen worden met behulp van de druk van de schroef uitgeworpen.

Bedding instrooier

Een bedding instrooier is een geautomatiseerd systeem voor het instrooien van de vaste dikke fractie of andere fracties. Het instrooisysteem is arbeidsvriendelijk. Het systeem loopt rustig en stil over de boxen heen en zorgt voor een verse bedding voor de koeien.

 

 

MIXERS

Lauryssen techniek heeft een breed gamma aan mixers, zodat voor elke situatie de meest passende oplossing kan aangeboden worden. Het doel van de mixer is om afvalwater, mest, digestaat en andere vloeibare substanties homogeen te houden. Dit is onder andere essentieel bij opslag en vergistingstanks.

 

Afhankelijk van de situatie en toepassing zijn verschillende types mixer toepasselijk: dompelmixer, circulatiemixer, staafmixer, lange as mixer.

POMPEN

Lauryssen techniek biedt de geschikte oplossing voor nagenoeg elke pomptoepassing. Voor een zuivere of zwaarbeladen vloeistof, laag of hoog viskeuze vloeistoffen, met of zonder verontreiniging hebben wij de geschikte pomp. Verder wordt gekeken naar het benodigd debiet en werkdruk.

HULPCOMPONENTEN

Om de werking van de installatie compleet te maken, kan Lauryssen techniek ook voor de installatie van hulpcomponenten zorgen.

 

  • Polymeerunits

Om de scheiding te verbeteren, kan ervoor gekozen worden om polymeren toe te voegen. Dit polymeer wordt in vloeibare of vaste vorm in een aanmaakunit met water aangelengd, waarna het op de scheider wordt toegevoegd. Indien gewenst kunnen wij ook helpen om de juiste polymeren te selecteren.

  • Versnijders

De versnijder heeft als functie om het materiaal te verkleinen en fysische voorwerpen af te vangen.

  • Doseerpompen

Voor de toevoegingen van hulpstoffen kan gebruik gemaakt worden van doseerpompen. Afhankelijk van het medium en het nodige debiet zorgen we voor de gepaste doseerpomp.

  • Debietmeters

Om het debiet van de vloeistof te controleren of om de installatie aan te sturen, bieden we debietmeters aan.

  • Meetinstrumentatie

De installatie kan door ons voorzien worden van de nodige instrumentatie (druk, niveau, temperatuur,…), zodat u meet wat u graag weet.

  • Leidingwerk

Om de componenten van de installatie met elkaar te verbinden, kan Lauryssen techniek ook het leidingwerk met nodige afsluiters verzorgen.

REINIGINGSMACHINES

Bij Lauryssen Techniek kan u terecht voor klein tot grote professionele reinigingsmachines. Wij doen verkoop en herstellingen van reinigingsmachines volledig in eigen beheer.